För att lägga blockeringar (dessa tider kommer alltså inte synas som lediga för kunden när du är bokningsbar) så gå via "Välj behandling" > "Blockering" och välj en plats i Kalendern. 


En blockering kan upprepas t ex för varje vardag eller varje vecka.

Man behöver inte lägga blockeringar utanför salongens öppettider (läs mer på Öppettider) eller om salongen är satt i läget ”Ej bokningsbar” (läs mer på Bokningsbarhet).

Vill du blockera en längre period, t ex 3 veckors semester, gör så här:
- Välj behandling
- Välj blockera tid
- Klicka på platsen där blockeringen (semestern) ska börja. Välj längd på blockeringen - så att den täcke tiden för din öppettid (t ex 09.00-18.00) genom att korrigera klockslagen på blockeringen.
- Välj repetition Varje dag
- Gå sedan till datum då blockeringen ska upphöra (t ex 3 veckor bort).
- Klicka på blockeringen och välj Radera (avsluta blockeringen härifrån).

Fick du svar på din fråga?