Öppettider

Hur du ställer in dina öppettider och styr drop-in

Robin Jakobsson avatar
Skrivet av Robin Jakobsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan


Öppettiderna styr inom vilka klockslag kunder kan se lediga tider. Om ni är flera så gäller dessa för alla på salongen. Förutom öppettiderna så behöver du jobba med Blockeringar för att styra t ex dina Lunch-raster.

"Närmaste bokningsbara tid"

Ett exempel för att förklara:
Om klockan är 12:00 just nu så är den tidigaste lediga tiden som visas för kund 14:00. På så sätt kan du styra tiden för att kunna ta drop-in.

Fick du svar på din fråga?