Alla samlingar
Kom-igång med Wavy Business
Få bokningsnotiser på din mobil
Få bokningsnotiser på din mobil

Med hjälp av din epost-app kan du få notiser när en kund bokar och/eller avbokar en tid.

Fredrik Ampler avatar
Skrivet av Fredrik Ampler
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Så här ställer du in allt så att du får ett mail när en kund bokar och/eller avbokar, och din epost-app att ger dig notiser. Mailet kommer inom några minuter, pga. fördröjningar i mailsystemen.

  • Öppna Wavy Business i en webbläsare (Chrome eller Safari) på en dator eller läsplatta (inställningarna nås varken från mobilen, eller i appen).

  • Gå till Inställningar/Personal och skriv in en epostadress för den personal vars bokningshändelse du vill ha notiser om.

  • Välj att få notiser när kunder gör Bokningar, Avbokningar eller bägge händelserna (eller inga alls).

Sedan sätter du upp din epost-app på mobilen så att den skickar upp notiser för dessa epost-meddelanden. På Apple iOS gör du det med hjälp av Apples Mail-app. Längre ner kan läsa om hur du gör det på en Androidmobil med Gmail-appen.

För iOS/iPhone och Mail-appen

  1. Öppna Mail-appen på din iPhone/iPad och sök upp ett notismail från Wavy med en bokning eller avbokning. Tryck på mailadressen och du kommer att få se in liten pil till höger som på bilden nedan. Tryck på den.

2. Du ser kontaktinformation för mailadressen, som nedan. Tryck på Lägg till i VIP och stäng sedan fönstret genom att trycka på Klar.

3. Nu ska du gå till inställningarna för VIP genom att backa till Brevlådor....


4. ... och där trycka på infocirkeln för VIP-brevlådan:


5. Här trycker du på VIP-notiser:


6. Slå på Notiser för VIP-brevlådan, och sedan är det klart. 🎉

För Android och gmail-appen

Med Gmail-appen är det lite svårare att styra vilka meddelanden som det visas notiser för. Det går bra att få notiser för en grupp meddelanden som klassificerats som "Hög prioritet", svårigheten är att klassificeringen sker automatiskt.

  1. Öppna Gmail-appen på din Android-telefon eller surfplatta .

  2. Tryck på Menyinställningar längst upp till vänster .

  3. Tryck på ditt konto.

  4. Tryck på Aviseringar och välj Endast hög prioritet.

  5. Öppna sedan ett bokningsmeddelande från Wavy och markera det som Hög priorietet. genom att trycka på de tre prickarna längst upp höger och sedan i menyn välja Markera som viktigt. Du kan behöva träna gmail några gånger på detta sätt med bokningsmeddelanden från Wavy, innan dessa börjar visas som notiser.

Fick du svar på din fråga?