För att göra det enklare att göra din bokföring, själv eller med någon annans hjälp, får du varje månad hela bokföringsunderlaget på epost från oss. Den skickas automatiskt, och du kan även ange din bokföringsperson som mottagare.

Epostmeddelandet innehåller ett månadsrapportpaket:

  • Månadsrapporten i pdf-format, som visar all försäljning på varor och tjänster, betalmedel osv. med och utan moms. För dig som har anställda visas även respektive persons försäljning uppdelad på varor och tjänster.

  • Motsvarande bokföringsfil som du importerar till ditt bokföringsprogram (sie-fil). Den innehåller hela månadens Z-dagrapporter som separata verifikat.

  • Samtliga månadens Z-dagrapporter i pdf-format (zip-fil).

Genom att importera bokföringsfilen till ditt bokföringsprogram har du hela månadens dagrapporter bokförda. Du behöver alltså inte bokföra varje dag utan kan samla det till månadsskiftet, eftersom dagrapporterna anses "grundbokförda" när de genererats.
Du behöver alltså inte skriva ut z-rapporterna om du tar emot månadsrapporten på epost, det räcker med att importera bokföringsfilen efter månadsskiftet. Den som ändå vill ha z-rapporten utskickad varje dag kan förstås få det också.

Visserligen är dessa tips baserade på samtal med revisor och bokförare, men du ska naturligtvis följa din revisors uppfattning om hur du ska sköta din bokföring - det är helt och hållet ditt ansvar att göra rätt.

🎉

Hittade du svaret?